Biz Kimiz ?

            KALİTE POLİTİKASI

Yenilikçi, girişimci, sorumlu, güvenli ve seri taşımacılık

1988’den günümüze karayolu taşımacılık sektöründe hizmet veren kuruluşumuzun öncelikli hedefi    ‘koşulsuz müşteri memnuniyetini’ sağlamaktır.

Bu doğrultuda kalite politikamız;

 • Esnek, dinamik, kalite ve sürekliliği esas alan bir yönetim yapısı oluşturmak,
 • Müşterilerimize ihtiyaç duydukları taşımacılık hizmetini etkili ve güvenilir olarak sağlamak,
 • Dürüstlük, çalışkanlık ve zamana saygılı olmak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek nakliye sektörünün her kademesinde  en iyi olabilmek için sürekli gelişim ve öğrenme safhası içinde olmak,
 • Hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel ulusal mevzuat ve yasalara uymak,
 • Her kademedeki çalışanımızın hizmete ve yönetime katılımını sağlayarak müşteriye zamanında ve hızlı hizmet vermek,
 • Kalite yönetim sistemi uyarak her noktada sürekli iyileşmeyi sağlamak,
 • Yasal ve Mevzuat Şartlarına uygun ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmektir.

YÖNETİM PRENSİBİ

 • Müşteri odaklı organizasyon
 • Liderlik
 • Çalışanların katılımı
 • Süreç yaklaşımı
 • Yönetimin sistem yaklaşımı
 • Sürekli iyileştirme
 • Karar vermede gerçekçi yaklaşım
 • Tedarikçilerle her iki taraf için faydalı ilişkiler benimsemiştir.

 

  MÜŞTERİ ODAKLI ORGANİZASYON

 • Müşteri istek ve beklentilerinin doğru ve yeterli anlaşılması,
 • Farklı beklenti ve ihtiyaçların dengelenmesi,
 • Beklenti ve ihtiyaçların “kuruluş”a doğru yansıtılması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve sonuçları yorumlayarak hareket edilmesi
 • Müşteri ilişkilerinin yönetilmesidir.

 

LİDERLİK

 • Önleyici olunması ve deneyimlerden yararlanılması,
 • Organizasyonun geleceği ile ilgili olarak bir vizyon oluşturulması,
 • Çalışanlara gerekli kaynağın sağlanması
 • Sorumluluk sınırlarının içinde insiyatif kullandırılması,
 • Eğitici, öğretici ve yönlendirici olunması,
 • İdialı amaçlar ve hedeflerin koyulması,
 • Gerekli stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

 

ÇALIŞANLARIN KATILIMI

 • Problemlerin çözülebilmesi için işin sahiplenilmesi
 • Sorumluluğun yüklenilmesi,
 • Aktif olarak iyileştirme fırsatlarının araştırılması,
 • Çalışanların yetkinlik, bilgi ve deneyimlerini artırmanın yollarının aranması,
 • Bölümler ve gruplar arasında bilgi ve deneyimin serbestçe paylaşılması,
 • Müşteriler için katma değer yaratmaya odaklanılması,
 • Iş tatmininin sağlanması,
 • Kuruluşun bir parçası olmaktan gurur ve heyecan duyulmasıdır.

SÜREÇ YAKLAŞIMI

 • Arzu edilen sonuçlara ulaşmak için gerekli süreçlerin tanımlanması,
 • Girdilerin ve çıktıların tanımlanması,
 • Süreçler arası ilişkilerin tanımlanması,
 • Müşteriler üzerindeki sonuç ve etkilerin değerlendirilmesi,
 • Yönetsel süreçler için sorumluluk, yetki ve güvenilirliğin belirlenmesi,
 • Arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için metodların, eğitimlerin, kaynakların ,alt yapının ele alınmasıdır.

 

YÖNETİMİN SİSTEM YAKLAŞIMI

 • Süreçlerin tanımlanması ve geliştirilmesi,
 • Kalite yönetim sisteminin etkin biçimde yapılandırılması,
 • KYS’deki süreçlerin bağlantılarının anlaşılması,
 • Sürekli ölçüm ve değerlendirmeler ile iyileştirme yapılmasıdır.

 

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

 • Adım adım veya ani sıçramalı değişimler,
 • Belirlenmiş kriterlerin periyodik olarak denetlenmesi,
 • Süreçlerin etkinliği ve verimliliğinin ölçülmesi,
 • Önleyici faaliyetlerin özendirilmesi,
 • Sürekli iyileşmeyi destekleyecek eğitimlerin sağlanması,
 • İyileşmeyi gözlemlemek ve izlemek için ölçütler ve amaçların konulmasıdır.

 

KARAR VERMEDE GERÇEKÇİ YAKLAŞIM

 • Veri ve bilginin toplanması ve ölçülmesi,
 • Veri ve bilginin kesin, güvenilir ve ulaşılabilir olması,
 • Veri ve bilginin analizi, istatistiksel tekniklerin değerinin anlaşılması,
 • Analiz sonuçlarına göre karar verilmesi ve önleyici tedbir alınmasıdır.

 

TEDARİKÇİLERLE HER İKİ TARAF İÇİN FAYDALI İLİŞKİLER

 • Önemli ve kritik tedarikçilerin seçilmesi,
 • Kısa vadeli kazançlarla uzun vadeli beklentileri dengeleyen ilişkilerin oluşturulması,
 • Açık ve anlaşılır iletişim kurulması
 • Hizmetler ve proseslerle ilgili ortak gelişme ve iyileşme,
 • Müşteri ihtiyaçlarının müştereken anlaşılması ve sağlanması,
 • Bilgi ve gelecekle ilgili planların paylaşımıdır.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart